اعضای هیت علمی

اعضای هیت علمی

 

تخصص و علایق پژوهشی

نحوه همکاری

درجه علمی

نام استاد

ردیف

ترمودینامیک مواد متالورژی استخراجی

تمام وقت

استاد

دکتر ناصر توحیدی

1

طراحی کوره ها- شبیه سازی و مدلسازی- متالورژی استخراجی-انتقال حرارت

تمام وقت

استاد

دکتر رضا قاسم زاده

2

مهندسی سطح- عملیات حرارتی

نیمه وقت

استاد

دکتر محمود حیدر زاده سهی

3

نانو مواد- کامپوزیت ها- مواد پیشرفته- عملیات حرارتی

نیمه وقت

استاد

دکتر علی شکوه فر

4

مهندسی( متالورژی و تکنولوژی) جوشکاری- آزمون های غیر مخرب-اتصال مواد

تمام وقت

دانشیار

دکتر حامد ثابت

5

خواص مکانیکی - شکل دادن فلزات- آلیاژهای دمای بالا-عملیات حرارتی

نیمه وقت

دانشیار

دکتر سید حسین رضوی

6

کامپوزیت ها- مواد پیشرفته- انتخاب مواد مهندسی- مهندسی سطح-آنالیز مواد-نانو مواد

تمام وقت

استادیار

دکتر  وحید ابویی مهریزی

7

شبیه سازی -ریخته گری

تمام وقت

استادیار

دکتر عباس دبیر انصاری

8

نانو مواد -آلیاژهای دمای بالا-متالورژی پودر- عملیات حرارتی-مکانیک شکست

تمام وقت

استادیار

دکترعلی سالمی گلعذانی

9

ریخته گری انتخاب مواد مهندسی

تمام وقت

استادیار

دکتر مهران تدین سعیدی

10

شکل دادن فلزات-نانو مواد- اتصال مواد- موادپیشرفته- انتخاب مواد مهندسی

تمام وقت

استادیار

دکتر مهرداد عباسی

11

مهندسی سطح- سرامیک -خوردگی خواص فیزیکی مواد ریخته گری

تمام وقت

استادیار

دکتر علی اکبر فراشیانی

10

عملیات حرارتی- خواص مکانیکی مواد اتصال مواد-مواد سرامیکی و پلیمری- ریخته گری

تمام وقت

استادیار

دکتر حمید احمد محرابی

12

ریخته گری انتخاب مواد مهندسی

تمام وقت

مربی

مهندس رامین تهوری

13

مهندسی سطح- مواد پیشرفته-انتخاب مواد مهندسی-کنترل کیفیت

تمام وقت

مربی

مهندس حامد کیپور

14

مهندسی سطح- سرامیک-عملیات حرارتی- ریخته گری

تمام وقت

مربی

مهندس پرویز میر آخورلی

15

خواص فیزیکی مواد-خواص مکانیکی مواد

حق التدریس

دکتری

دکتر بنفشه کاربخش راوری

16

متالورژی پودر- آلیاژهای غیر آهنی- شبیه سازی و مدلسازی-ریخته گری

حق التدریس

دکتری

دکتر  محسن قنبری حقیقی

17