معرفی مرکز

 معرفی مرکز

مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  بر اساس مجوز شماره

66642/70/ص/94 مورخ 4/9/94 ا معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را در آذر ماه 1394 آغاز نموده است .

حوزه فعالیت مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته در شاخه های:  مواد فلزی و آلیاژها– سرامیک ها -کامپوزیت ها

–پلیمر ها- بیو متریال -بتن و مصالح - نانو مواد و نانو سیالات –مواد معدنی - مواد آلی –مواد دارویی- مواد سلولوزی -مواد گیاهی می باشد.

خدمات قابل ارایه در مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته  :

- برگزاری کارگاههای  آموزشی و دوره های تخصصی صنعتی برای صنعتگران ، تکنسین ها و مهندسین

-  ارایه خدمات مشاوره ای تخصصی

-برگزاری سمینار ها و همایش های تخصصی برای صنایع

-انجام تحقیقات توسعه ای و رفع مشکلات مورد نیاز صنایع

-پشتیبانی علمی و  ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی

-هدایت و نظارت علمی و پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 آزمایشگاهها و کارگاههای مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته :

-آزمایشگاه (میکروسکوپ الکترونی –آنالیز شیمیایی-خواص مکانیکی مواد –متالوگرافی –بتن و مصالح–مکانیک خاک –ابزار دقیق-ماسه و قالبگیری –انجماد و ریخته گری –آزمون های غیر

مخرب-متالورژی جوشکاری –شکل دادن مواد-عملیات حرارتی –سایش-هیدرولیک- شبیه سازی - تحقیقاتی)

-کارگاه ( ریخته گری فلزات آهنی ریخته گری فلزات غیر آهنی قالبسازی و مدلسازی ماشین افزار  -کارگاه  پروژه)

 

اعضای شورای راهبردی مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته :

1-ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( یا نماینده تام الاختیار)( رئیس شورا)

2-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(قائم مقام رئیس شورا)

3-معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4- مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

5- رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

6- رئیس مرکز تحقیقات (دبیر شورا)

7- یک نفر از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات ( با درجه علمی دانشیاری به بالا)ã

ã-به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات و تایید معاون پژوهش و فناوری

 

اعضای شورای پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته :

1- رئیس مرکز تحقیقات ( رئیس شورا)

2-رئیس دانشکده فنی و مهندسی

3-معاون مرکز تحقیقات ( دبیر شورا)

4- معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

5-مدیران( سرپرستان) گروه های پژوهشی 

6- 2 نفر از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات ( با درجه علمی استادیار به بالا) ã

ã-به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات و تایید معاون پژوهش و فناوری