تاریخچه مرکز

 

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همزمان با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1363 تاسیس گردید ، در دهه سوم فعالیت دانشکده، راه اندازی مرکز تحقیقات دانشکده مورد توجه جدی قرار گرفت و با توجه به وجود اعضای هیات علمی متخصص ، هرم هیات علمی مناسب ( استاد ، دانشیار ، استادیار و مربی) ، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته و بی نظیر، پرسنل و کارشناسان با تجربه در امور آزمایشگاهی و کارگاهی ، وجود دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)، وجود صنایع و کارگاههای صنعتی متعدد در استان البرز  و استان های همجوار و تفاهم نامه های فی مابین دانشگاه و صنعت ، و نیاز دانشگاه و صنعت به ارتباط با یکدیگر  باعث گردید تا باپیگیری های انجام شده مجوز فعالیت مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته در آذر ماه 1394  از سازمان مرکزی دانشگاه اخذ گردد .

در حال حاضر آقای دکتر وحید ابویی مهریزی استادیار گروه مهندسی مواد سرپرستی مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته را عهده دار می باشند.